Du lịch Lễ Hội

Xếp theo:
Tour Du Lịch Đền Trần - Đền Tiên La - Chùa Keo 1 Ngày

Loại tour: Tour riêng, tour đoàn

Thời gian: 1 ngày

Giá tour: 420.000 vnd/khách

Phương tiện: Ô tô

Khởi hành: Theo yêu cầu

Giá cụ thể
420,000 VNĐ
Tour Đền Bà Chúa Kho-Chùa Phật Tích-Chùa Dâu 1 Ngày

Loại tour: Tour riêng, tour đoàn

Thời gian: 1 ngày

Giá tour: 370.000 vnd/khách

Phương tiện: Ô tô

Khởi hành: Theo yêu cầu

Giá cụ thể
370,000 VNĐ
Tour Du Lịch Đền Hùng - Đền Mẫu Âu Cơ 1 Ngày

Loại tour: Tour riêng, tour đoàn

Thời gian: 1 ngày

Giá tour: 390.000 vnd/khách

Phương tiện: Ô tô

Khởi hành: Theo yêu cầu

Giá cụ thể
390,000 VNĐ
Tour Đền Thờ Chu Văn An - Côn Sơn - Kiếp Bạc 1 Ngày

Loại tour: Tour riêng, tour đoàn

Thời gian: 1 Ngày

Giá tour: 450.000 vnd/khách

Phương tiện: Ô tô

Khởi hành: Theo yêu cầu

Giá cụ thể
450,000 VNĐ
Tour Đền Mẫu Đồng Đăng - Chợ Tân Thanh 1 Ngày

Loại tour: Tour riêng, tour đoàn

Thời gian: 1 ngày

Giá tour: 450.000 vnd/khách

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Theo yêu cầu

Giá cụ thể
450,000 VNĐ
Tour Đền Ông Bảy - Đền Thượng Lào Cai - Đền Mẫu 2N1D

Loại tour: Tour riêng, tour đoàn

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá tour: 1.250.000 vnd/khách

Phương tiện: Ô tô

Khởi hành: Theo yêu cầu

Giá cụ thể
1,250,000 VNĐ
Tour Du Lịch Thung Nai - ĐềnThác Bờ 1 Ngày

Loại tour: Tour riêng, tour đoàn

Thời gian: 1 ngày

Giá tour: 580.000 vnd/khách

Phương tiện: Ô tô

Khởi hành: Hàng ngày

Giá cụ thể
580,000 VNĐ
TOUR DU LỊCH YÊN TỬ 1 NGÀY - DU LỊCH DÂN VIỆT

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 1 Ngày

Giá tour: 650.000 vnd/người

Phương tiện: Ô tô

Khởi hành: Hàng ngày

Giá cụ thể
650,000 VNĐ
DU LỊCH YÊN TỬ - CHÙA BA VÀNG / DU XUÂN 2018

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 1 ngày

Giá tour: 450.000vnd/khách

Phương tiện: Ô tô

 

Giá cụ thể
450,000 VNĐ
DU LỊCH HẠ LONG - TUẦN CHÂU - YÊN TỬ 2 N1D

Loại tour: Ghép đoàn

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Giá: 2.050.000 vnd/khách

Phương tiện: Ô tô

Khởi hành: Hàng ngày

Giá cụ thể
2,050,000 VNĐ